Γίνετε Μέλη

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα και στείλτε την ηλεκτρονικά (σκαναρισμένη) στο newmembers@hamac.gr
Επίσης, στο ίδιο email επισυνάψτε και ένα λογότυπο (gif) καθώς και 1 slide (ppt) παρουσίασης της εταιρείας σας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 211 800 0910 ή info@hamac.gr

Αίτηση Εγγραφής Νέων Μελών